Planet firmasının çiftçilere uygun biyogaz çözümleri

PlanET Biyogaz Şirketi (PlanET) dünyanın önde gelen biyogaz tesisi üreticilerinden ve işletmecilerinden biridir.

 

Almanya’nın en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya’daki bu yüksek teknoloji şirketinin hizmet portföyü; tesislerinin tasarımı, planlaması, inşaat hizmetleri ile kendi Araştırma ve Geliştirme bölümünce verilen biyolojik destek de dahil olmak üzere biyogaz teknolojisinin tüm alanlarını kapsamaktadır.


Tasarım, İnşaat & Hizmet

 

Şu anda, şirket merkezi olan Vreden’da 200 çalışanı bulunmaktadır. Bunun dışında daha yüzlerce çalışan Almanya, Hollanda, Fransa ve Kanada'da ulusal ve uluslararası ofislerde ve hizmet merkezlerinde görev yapmaktadırlar.

Özellikle, hizmet sağlama PlanET için çok önemlidir. 24 saat aktif çağrı merkezinin yanı sıra, PlanET ülke çapındaki satış ve servis ağı ile hızlı hizmet verme olanağı ve buna bağlı hızlı yardım garantisi sunmaktadır.Her zaman müşteriye yakın

PlanET sektöründe uzun yıllardır güvenilir partner ve ileri teknoloji anlamına gelmektedir.

Endüstri öncüsü olan şirket, tüm sistemleri ve teknolojiyi sürekli geliştirerek, müşterilerine ekonomik ve enerji tasarruflu çözümler sunmayı kendisine hedef olarak belirlemiştir.

PlanET’te Araştırma ve Geliştirme Bölümü her zaman pratiğe yönelik çözümler üretmektedir.

PlanET çalışanları, bilim ve müşteriler ile birlikte tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde kullanışlı ve pratik çözümler bulmaya çalışmaktadır.


Dünyanın her yerinde yanınızdayız

PlanET alanında verdiği çok yönlü hizmetlerin yanı sıra uluslararası projeler planlamakta ve bu projeleri desteklemektedir. Bu alanda çalışan güçlü bir uluslararası ekip ve güvenilir ortaklar yerinde hizmet vermektedirler.

Fransa, Kanada ve Benelüks ülkelerindeki yan şirketleri ile PlanET, Almanya sınırlarının çok ötesinde başarılı bir ağ geliştirmiştir. 

PlanET kendi yan şirketlerinin olmadığı ülkelerde, deneyimli ve güvenilir ortaklar ile çalışmaktadır. 

Uzun yıllar sonucu kazandığı yurtdışı tecrübesi, sürekli gözlemlemesi ve yenilikçi teknolojileri ile PlanET uluslararası alanda da en yüksek kaliteyi sunmaktadır. Bu kaliteli hizmet artık Türkiye için de sunulmaya başlanmıştır.


Biyogaz ile ekonomik başarı

Kullanılacak yakıta bağlı olarak, kurulacak tesisin yeri özenle belirlenmektedir. Kurulacak tesisin türü ve özellikleri genellikle hammaddeye bağlıdır. PlanET teknolojisi tesis türünü iyi analiz etmekte ve farklı parçaları en iyi şekilde bir araya getirmektedir.

 

Güvenilir PlanET teknolojisine ek olarak, hammadde seçimi de çok önemlidir. Bu iki hususta dünya çapında yüksek kullanılabilirlik oranları ve verimlilik dereceleri ile hizmet sunan PlanET, kurduğu tesislerle başarıya koşmaktadır.

Ekonomik biyogaz potansiyelini arttırmak için PlanET kendi Araştırma ve Geliştirme bölümünde devamlı olarak biyokimyasal ilişkileri araştırmakta ve sistem teknolojilerini geliştirmektedir.

 

Buna ek olarak PlanET; gaz, su ve tarım sanayinde bilinen saygın kurumlarla çeşitli bilimsel araştırma projelerinde yer almakta ve gelişmeleri yakından takip etmektedir.


BİYOGAZ SİSTEMLERİ – Başarılı, Modüller ve Etkili

Bir biyogaz tesisi inşasına karar veren işletmeler, bu kararla uzun vadeli yatırım yapmış olurlar ve ayrıca yeni koşullara ve çevreye kolayca uyum sağlarlar. Biyogaz sistemleri sizlere Biyogaz piyasasındaki yeni gelişmeleri takip etme olanağı sunar. 

 

PlanET tesislerin modüler yapıda olması PlanET projeleri için planlamada, inşaatta, girdilerin belirlenmesinde ve projenin geliştirmesinde önemli esneklikler sağlamaktadır.

PlanET doğal gaz ağını, biyogaz sistemi ile de besleyebilmektedir. Hali hazırda inşa edilmiş olan biyogaz tesislerinin büyüklüğü birkaç kilovat ile birkaç megavat arasında değişmektedir. 

 

PlanET biyogaz teknolojileri Almanya'da, Avrupa ülkelerinde, Kuzey Amerika ve Asya’da 300'den fazla Biyogaz tesisini başarıyla inşa etmiştir.


Çiftlik/Zirai Biyogaz Tesisleri

Ağırlıklı olarak, hatta bazen tamamında hayvan dışkısı kullanılan tesisler kendilerini çok sayıda proje de kanıtlanmıştır. Hayvan dışkısı ve atık ürünleri "yakıt" olarak kullanan PlanET Zirai Biyogaz Tesisi işletmecileri çevreyi korumanın yanı sıra elektrik ve ısı satışından kar elde etmektedirler. Bu ısı seralarda veya diğer amaçlı kullanılabilmektedir.

 

PlanET Çiftlik/Zirai Biyogaz Tesisleri bireysel tarım faaliyetlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak planlanmakta ve inşa edilmektedir.

PlanET teknolojisi son derece uzun ömürlü, dayanıklı ve kolay kullanımlıdır. Ayrıca, hızlı hizmet ve tarımsal uzmanlığa sahip personeli ile PlanET en uygun tesis işletmesini planlamaktadır.

 

PlanET’in yenilikçi sıvı gübre yönetim sistemi ile sıvı gübrenin kolayca fermentör içine ve başarılı bir fermantasyon sonrasında dinlendirme deposuna geçişi sağlanmaktadır.


Biyogaz Atık Tesisi

Büyükbaş hayvan çiftliği olmayanlar içinde biyogaz üretimi mümkündür. PlanET, biyogaz teknolojisi sayesinde yemek atıkları, mezbaha atıkları ve gıda endüstrisi atıkları gibi organik atık maddeler ile de biyogaz tesisleri kurabilmektedir.

 

Güçlü, kanıtlanmış teknolojisi ve yüksek kapasiteli tesisleri sayesinde PlanET farklı atıkları kullanarak iktisadi yüksek verimli ve teknik problemsiz çalışabilmektedir.

Biyogaz üretim sürecinin sonunda ortaya çıkan organik gübre elektrik ve ısının dışında uzun vadeli güvenilir bir gelir kaynağı ve bir kazanç unsuru oluşturulmaktadır.


Biyometan Tesisler

PlanET fermantasyon tesisleri atıkları enerjiye dönüştürmektedirler. Çoğunlukla yemek atıkları, mezbaha atıkları ve gıda endüstrisi atıkları gibi organik atık maddeler girdi malzemesi olarak kullanılmaktadır.  Biyoetanol ve biyodizel üretimi sonucunda oluşan Gliserol ya da posa gibi atıklar PlanET fermantasyon tesisinde kolayca kullanılabilmektedir.

 

Enerji verimi giriş malzemelerinin nitelik ve miktarlarına bağlı olarak oldukça yüksek olmaktadır. PlanET Araştırma ve Geliştirme Bölümü, sunulan girdilerin etkinliği ve gaz salınımları hakkında detaylı çalışmalar yapmaktadırlar.

PlanET Araştırma ve Geliştirme Bölümü sizleri olası girdi hammaddeleri ve gaz salınımları hakkında düzenli bilgilendirebilir.

 

Bir Biyogaz tesisinin inşası birçok endüstriyel alan için de önemli bir alternatiftir. Atık tasfiye masraflarının düşmesi ve üretilen ısının kendi üretim tesislerinde kullanılabilir olmasının yanı sıra üretilen enerjinin belli bir ücret karşılığında elektrik şebekesine bağlanabilir olması bu doğrultuda bir işletme için büyük avantajdır. Dünya çapında PlanET biyogaz teknolojisi çok sayıda Biyogaz tesisini başarılı bir şekilde kurmuştur ve işletmeye devam etmektedir.


Katı Madde Teknolojileri

Katı madde elektrikleme tekniği alanında 1998 yılından bu yana PlanET biyogaz teknolojisi çok yönlü işletme standartlarını oluşturmaktadır. PlanET uzmanları ilgili bölümlerde her gün biyogaz tesislerinin en verimli şekilde çalışması için yenilikçi araştırmalar yapmaktadır.

 

Ayrıca kullanımda olan çok sayıda patentli ürün ile başarılı ve sürekli bir şekilde, mükemmel doz katı akışının sağlanması üzerinde çalışılmaktadır.

Modüler tasarımlı sistemlerde her tip fermentör ve hammadde için uygun teknoloji mevcuttur.

 

Tüm bileşenlerde, en büyük önem özellikle düşük güç tüketimine, son derece uzun ömürlü ısıya ve düşük bakım gereksinimine verilmektedir. Optimal stabiliteye ulaşmak için, PlanET Varyo özel plastik ve paslanmaz çelik kullanmaktadır.


Biyogaz İşleme Tesisleri

Doğal gaz ağına biyogaz eklenmesi ile hem ham biyogaz veriminin hem de biyogaz tesisinin genel verimliliğinin önemli ölçüde artması sağlanmaktadır. Söz konusu biyo-doğalgaz birleşimi daha ziyade Yeniden Kazanım projeleri için uygundur. 

Bu tür projelerle, çeşitli iş modelleri ile biyo-doğalgaz birleşiminin oluşturulması mümkündür. PlanET sizleri bağımsız olarak doğru seçim sürecinde bilgilendirir ve size uygun ve güçlü proje ortaklarını bir araya getirir. 


Mikro Biyogaz-Şebekeleri

Isı tüketicilerinin biyogaz tesisine çok uzakta olmaları durumunda, ısı taşımaları çok zahmetli olmaktadır ve yüksek ısı kayıpları ile karşılaşılabilmektedir.

Böyle durumlarda ısının gerekli olduğu yerlere birleşik blok ısıtma ve üretim birimi doğrudan kurulabilir. Üretilen biyogaz daha sonra biyogaz iletim hatları ile blok ısıtma ve üretim birimine en uygun şekilde taşınır.

Yeniden Kazanım

PlanET biyogaz teknolojisi mevcut tesislerin biyogaz tesisi verimini artırmak için Yeniden Kazanım imkanı sunmaktadır. Biyogaz tesisi ile ilişkili olabilecek kurulumlar için PlanET, biyogaz tesisinizden optimize edilmiş teknoloji ile yeniden faal hale getirime, yeniden üretime kazandırma ya da tesis genişletmesiyle mi daha fazla kar elde edebileceğinizi göstereceklerdir.